De Organistatie

Naast de stichting die op papier moet bestaan bestaat de commissie uiteraard uit veel meer mensen.
De organisatie bestaat uit een 6 tal commissie leden die het initiatief nemen en ieder zelfstandig of groepsgewijs taken op zich nemen om feest onderdelen te realiseren.

Om een indruk te krijgen:
Er moet weer een tent komen. Vergunningen, drank, hekken, wc’s, bewaking, muziek, bands, muntjes, glazen, versiering, bewakers, prijzen, flyers, website, geld van sponsors, vrijwilligers vinden, springkussens, kleurplaten, reclame, vrachtwagens, dranghekken, buma-stemra, pipo-wagens etc.

Dit alles kan alleen met een groep enthousiaste commissieleden en een hoop steun vanuit de enthousiaste dorpen.
En die enthousiaste commissieleden zijn er en die steun vanuit de dorpen is er. Waarvoor onze dank aan jullie!!!
Daarom gaat het lukken.

Verder zijn er veel vrijwilligers nodig, die dit initiatief steunen door te helpen tijdens het feest, in de voorbereiding van het feest en op enige andere manier. Zij zijn noodzakelijk om al het werk voor en tijdens het feest gesmeerd te laten verlopen. En sponsors (bedrijven, particulieren etc.) uiteraard. Zonder geld, goederen en diensten geen feest, helaas.

De Leden van de Commissies

De Feestcommissie
Durk Woudstra (voorzitter), Pieter Vonk, Berend Krekt, Ria Vonk, Jaap Groenland, Gerard de Jong en Ineke Dijkstra.

Piipskoft Commissie
Sies Siebenga.

De Jeugdcommissie
Kris Duipmans, Jochem Dolstra, Wybrich Leijendekker, Jorrit Heida, Janne Krekt, Jelmer Vonk, Brecht Vonk, Frederic de Haan, Frank Heida, Krista de Jong, Aniek van der Spoel en Ivanka Groenland

De Volleybal Commissie
Lammert Salverda.

“De Lytsberne Kommissie” 
Minny van Kampen en Ineke Dijkstra.

Schutters Commissie
Romke van der Spoel, Durk Kamminga, Durk Veltman en Berend Krekt.

Bar Commissie
Martin de Jong, Vince Salverda, Martijn de Jong, Marije de Jong en Gerard de Jong.