Zomerfeest Katlijk Mildam

Ouderwets gezellig

Algemene informatie

Locatie

Het Zomerfeest Katlijk Mildam vindt plaats op het feestterrein tegenover Schoterlandseweg 105 in Mildam.
Te zien in het rode kader op onderstaande afbeelding.

Parkeren
Er is parkeergelegenheid op het feestterrein, voor de feesttent, maar we moedigen u aan om op de fiets te komen!

Navigatieadres:
Schoterlandseweg 105
8454 KD Mildam

De tentregels zullen ook dit jaar her en der in en om de tent te vinden zijn, zodat iedereen ervan op de hoogte is.

Indien u zich bevindt op het feestterrein tijdens het dorpsfeest van Katlijk en Mildam bent u verplicht zich aan de hierna volgende tentregels te houden.

 • U dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie op te volgen.
 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op ons terrein.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. En er wordt op gelet dat er geen alcohol wordt doorgegeven aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kunnen de medewerkers om legitimatie vragen.
 • De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij te allen tijde op gronde van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
 • Het betreden van ons terrein is geheel voor eigen risico van de bezoekers. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers
 • De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het  programma te doen.
 • Consumpties dient u met muntjes te betalen.

Organisatie Dorpsfeest Katlijk en Mildam

 

Privacybeleid

De organisatie van Zomerfeest Katlijk Mildam neemt de privacy van haar bezoekers uiterst serieus.

Wanneer teams zich opgeven voor deelname aan een activiteit van Zomerfeest Katlijk Mildam zullen hun contactgegevens zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen worden. Deze gegevens zijn nodig om de opgave voor een activiteit compleet te maken. Deze gegevens zullen alleen voor de uitvoering van de organisatie haar activiteiten gebruikt worden en niet gedeeld worden met derden. De deelnemers hebben te allen tijde het recht op:

 • Recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
 • Recht op inzage van je persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van je persoonsgegevens;
 • Recht op overdracht van je persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens.

Tijdens Zomerfeest Katlijk Mildam worden er foto´s gemaakt, deze kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en voor het geven van sfeerimpressies. Uiteraard wordt er een selectie gemaakt welke foto’s geschikt zijn om openbaar gesteld te worden. Bezoekers van het Zomerfeest Katlijk Mildam hebben te allen tijde het recht om toestemming hiervoor in te trekken en de foto´s te laten verwijderen. Dit kan door een mail te sturen naar info@dorpsfeestkatlijkmildam.nl

 

Geen alcohol onder 18 jaar

Het verstrekken, waaronder ook doorgeven wordt begrepen, van alcoholhoudende dranken aan een jongere onder de 18 jaar is een overtreding van artikel 20 lid 1 van de Drank-en horecawet. Sinds 1 januari 2013 is de burgemeester van Heerenveen verantwoordelijk voor het toezicht  en naleving van de Drank-en horecawet. Overtredingen van deze wet worden bestraft met fikse boetes. De mogelijkheid is aanwezig dat de , door de burgemeester aangestelde, toezichthouder ook dit jaar weer controles zal uitoefenen bij de verschillende tentfeesten.
Omdat de Stichting De “Blêde Teppers” bepaald niet zit te wachten op boetes zal veel aandacht worden geschonken aan het naleven van de regels voor het verstrekken, en doorgeven,van alcoholische dranken aan personen beneden 18 jaar.
Aan hen wordt dus geen alcoholische drank verkocht. Alle vrijwilligers die in te tent belast zijn met de uitgifte van drankjes zullen nadrukkelijk worden geïnformeerd over de geldende voorschriften en zij krijgen het verzoek extra te letten op de naleving ervan.
In twijfelgevallen zal worden gevraagd naar een legitimatiebewijs om de leeftijd vast te kunnen stellen. Wanneer de leeftijd niet kan worden vastgesteld zal er in twijfelgevallen geen alcoholhoudende drank worden verstrekt. Personen in een leeftijd in de buurt van de 18 jaar worden dan ook geadviseerd een legitimatiebewijs bij zich te hebben voor het geval daar naar gevraagd wordt.
Het feit dat aan personen jonger dan 18 jaar geen alcohol wordt verstrekt zal in de feesttent ook duidelijk kenbaar worden gemaakt door middel van tekstborden. Overigens kunnen ook personen beneden 18 jaar meewerken aan het naleven van de voorschriften door simpelweg geen alcoholische drankjes te bestellen.
Als organisatie zijn wij er ons van bewust, dat door het naleven van de voorschriften wij af en toe wellicht wat vervelend en formeel kunnen overkomen maar wettelijke voorschriften geven nu eenmaal geen andere mogelijkheid. Er wordt daarom van alle betrokkenen het nodige begrip gevraagd voor deze gang van zaken.

 

Benadering sponsoren

Het rekeningnummer van het feest is NL73 RABO0113 9511 40

Alle ondernemingen in Katlijk en Mildam en de ondernemingen buiten deze dorpen die wel een sterke binding met Katlijk en/of Mildam hebben, zullen worden benaderd.

In deze benadering (ws. een brief) wordt de noodzaak van sponsoring duidelijk gemaakt. Zonder sponsoring kunnen we dit feest niet mogelijk maken. Dat is tevens het mooie van zo’n feest. Het wordt nl. een feest voor de dorpelingen georganiseerd door de dorpelingen en (o.a. financieel) mogelijk gemaakt door de dorpelingen.

Mocht u, als onderneming of particulier alvast dit feest willen sponsoren neem dan gauw contact met ons op. Onder de knop sponsors vindt u meer informatie en sponsorcontract.
U kunt ook gebruik maken van de Stichting gegevens voor het rechtstreeks overmaken van een gift: rek. nr. NL73 RABO 0113 9511 40 t.n.v St. De Blêde Teppers onder vermelding van de gever.

 

De organisatie

Naast de stichting die op papier moet bestaan bestaat de commissie uiteraard uit veel meer mensen.
De organisatie bestaat uit een 6 tal commissie leden die het initiatief nemen en ieder zelfstandig of groepsgewijs taken op zich nemen om feest onderdelen te realiseren.
En verder zijn er veel vrijwilligers nodig. Zij zijn noodzakelijk om al het werk voor en tijdens het feest gesmeerd te laten verlopen.
En sponsors (bedrijven, particulieren etc.) uiteraard. Zonder geld, goederen en diensten geen feest, helaas.

Om een indruk te krijgen:
Er moet weer een tent komen. Vergunningen, drank, hekken, wc’s, bewaking, muziek, bands, muntjes, glazen, versiering, bewakers, prijzen, flyers, website, geld van sponsors, vrijwilligers vinden, springkussens, kleurplaten, reclame, vrachtwagens, dranghekken, buma-stemra, pipo-wagens etc.
Dit alles kan alleen met een groep enthousiaste commissieleden en een hoop steun vanuit de enthousiaste dorpen.
En die enthousiaste commissieleden zijn er en die steun vanuit de dorpen is er. Waarvoor onze dank aan jullie!!!
En daarom gaat het lukken.

De feestcommissie bestaat op dit moment uit de leden
Pieter Vonk, Berend Krekt, Ria Vonk, Jaap Groenland, Gerard de Jong en Durk Woudstra (voorzitter).

En verder talloze vrijwilligers die dit initiatief steunen door te helpen tijdens het feest, in de voorbereiding van het feest en op enige andere manier.

Gegevens stichting:

St. De Blêde Teppers
KVKnr 01113062
Rabonr NL73 RABO 0113 9511 40

Facebook Iconfacebook like button